کیان فیروزی نیا

کیان سیتی (آکادمی)

ایران ، مازندران ، بابل
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

نام تیم: کیان سیتی (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت:
Notice: Undefined variable: matchStat_win in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0
|
Notice: Undefined variable: matchStat_equal in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0
|
Notice: Undefined variable: matchStat_loose in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0

تاریخ ثبت نام: 1398/11/3

سن: 10 سال

جنسیت: مرد

کیان سیتی با نتیجه 2 - 1 بازی (دوستانه) مقابل حمید جومونگ سرخ را باخت.
1399/3/8 23:24:4

کیان سیتی با نتیجه 6 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پاسارگاد را باخت.
1399/3/7 12:39:1

کیان سیتی تیم بایرن مونیخ را با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/6 23:24:2

کیان سیتی از پاسارگاد با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1399/3/6 17:3:2

کیان سیتی و حمید جومونگ سرخ در بازی دوستانه به تساوی 0 - 0 دست یافتند.
1399/3/5 7:38:2

کیان سیتی با نتیجه 4 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پاسارگاد را باخت.
1399/3/4 23:44:2

کیان سیتی با نتیجه 0 - 1 بازی (دوستانه) مقابل Cr7 را باخت.
1399/3/4 5:33:2

کیان سیتی با نتیجه 1 - 2 بازی (دوستانه) مقابل حمید جومونگ سرخ را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/3 22:12:1

کیان سیتی با نتیجه 6 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پاسارگاد را باخت.
1399/3/2 13:35:2

کیان سیتی با نتیجه 2 - 5 بازی (دوستانه) مقابل پارسوماش را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/1 23:52:2

کیان سیتی از Alkmaar با نتیجه 2 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1399/3/1 22:26:2

کیان سیتی از حمید جومونگ سرخ با نتیجه 3 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1399/3/1 14:21:2

کیان سیتی از Cr7 با نتیجه 4 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1399/2/31 19:59:2

کیان سیتی با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل پاسارگاد را باخت.
1399/2/31 2:50:2

کیان سیتی با نتیجه 1 - 4 بازی (دوستانه) مقابل قهرمانان 13 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/2/30 18:47:2

کیان سیتی تیم پارسوماش را با نتیجه 1 - 5 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/2/30 15:49:1

کیان سیتی با نتیجه 2 - 1 بازی (دوستانه) مقابل حمید جومونگ سرخ را باخت.
1399/2/29 23:0:3

کیان سیتی با نتیجه 1 - 4 بازی (دوستانه) مقابل پارسوماش را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/2/28 20:10:2

کیان سیتی تیم بایرن مونیخ را با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/2/28 15:47:2

کیان سیتی با نتیجه 2 - 1 بازی (دوستانه) مقابل حمید جومونگ سرخ را باخت.
1399/2/27 14:39:2

سطح 1
سطح 1
سطح 2
سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 1