حسین محمدزاده

Cr7 (آکادمی)

انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

نام تیم: Cr7 (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت:
Notice: Undefined variable: matchStat_win in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0
|
Notice: Undefined variable: matchStat_equal in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0
|
Notice: Undefined variable: matchStat_loose in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0

تاریخ ثبت نام: 1398/11/14

Cr7 با نتیجه 1 - 2 بازی (دوستانه) مقابل حمید جومونگ سرخ را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/8 3:31:2

Cr7 تیم پارسوماش را با نتیجه 0 - 4 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/7 14:5:3

Cr7 با نتیجه 0 - 1 بازی (دوستانه) مقابل حمید جومونگ سرخ را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/7 5:23:1

Cr7 تیم قهرمانان 13 را با نتیجه 1 - 5 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/6 21:45:3

Cr7 تیم Esteghlal kabir را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/6 14:35:3

Cr7 از پاسارگاد با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1399/3/6 13:25:2

Cr7 تیم قهرمانان 13 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/5 22:19:2

Cr7 تیم پارسوماش را با نتیجه 2 - 5 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/5 19:33:2

Cr7 تیم bitar را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/5 19:5:1

Cr7 تیم کیان سیتی را با نتیجه 0 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/4 5:33:2

Cr7 تیم حمید جومونگ سرخ را با نتیجه 0 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/4 4:49:2

Cr7 با نتیجه 5 - 2 بازی (دوستانه) مقابل سناتور را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/4 4:9:2

Cr7 با نتیجه 2 - 5 بازی (دوستانه) مقابل پارسوماش را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/3 17:12:2

Cr7 تیم Alkmaar را با نتیجه 1 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/2 23:21:1

Cr7 تیم Esteghlal kabir را با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/2 18:37:2

Cr7 با نتیجه 1 - 5 بازی (دوستانه) مقابل پارسوماش را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/2 10:45:2

Cr7 تیم سناتور را با نتیجه 5 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/2 7:25:2

Cr7 تیم قهرمانان 13 را با نتیجه 5 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/1 15:41:2

Cr7 با نتیجه 3 - 0 بازی (دوستانه) مقابل Esteghlal kabir را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/1 4:44:1

Cr7 با نتیجه 5 - 0 بازی (دوستانه) مقابل bitar را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/1 2:27:1

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0