حسین محمدزاده

Alkmaar (آکادمی)

ایران ، تهران ، تهران
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

نام تیم: Alkmaar (آکادمی)

نام استادیوم: بدون نام

برد | تساوی | باخت:
Notice: Undefined variable: matchStat_win in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0
|
Notice: Undefined variable: matchStat_equal in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0
|
Notice: Undefined variable: matchStat_loose in /home/myclub/public_html/profile/index.php on line 260
0

تاریخ ثبت نام: 1398/10/11

سن: 25 سال

جنسیت: مرد

Alkmaar با نتیجه 1 - 5 بازی (دوستانه) مقابل پارسوماش را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/8 12:39:2

Alkmaar تیم قهرمانان 13 را با نتیجه 6 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/7 17:41:2

Alkmaar از حمید جومونگ سرخ با نتیجه 2 - 1 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1399/3/7 15:52:2

Alkmaar تیم پارسوماش را با نتیجه 0 - 3 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/7 11:21:2

Alkmaar تیم قهرمانان 13 را با نتیجه 4 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/5 17:22:2

Alkmaar تیم bitar را با نتیجه 5 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/5 10:51:1

Alkmaar با نتیجه 1 - 4 بازی (دوستانه) مقابل پارسوماش را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/5 4:30:4

Alkmaar با نتیجه 1 - 2 بازی (دوستانه) مقابل حمید جومونگ سرخ را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/4 12:9:2

Alkmaar با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل فاواگستر سپهر را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/4 7:26:2

Alkmaar تیم پارسوماش را با نتیجه 0 - 5 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/4 5:6:2

Alkmaar تیم حمید جومونگ سرخ را با نتیجه 1 - 2 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/3 20:35:3

Alkmaar با نتیجه 5 - 2 بازی (دوستانه) مقابل Esteghlal kabir را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/3 8:19:1

Alkmaar از Cr7 با نتیجه 1 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1399/3/2 23:21:1

Alkmaar با نتیجه 3 - 1 بازی (دوستانه) مقابل Esteghlal kabir را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/3/2 17:1:1

Alkmaar تیم پارسوماش را با نتیجه 0 - 3 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/2 15:47:1

Alkmaar تیم کیان سیتی را با نتیجه 2 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/1 22:26:2

Alkmaar تیم حمید جومونگ سرخ را با نتیجه 2 - 1 در بازی های دوستانه شکست داد.
1399/3/1 20:50:2

Alkmaar با نتیجه 5 - 1 بازی (دوستانه) مقابل قهرمانان 13 را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/2/31 14:47:1

Alkmaar از Cr7 با نتیجه 1 - 0 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1399/2/31 4:56:2

Alkmaar با نتیجه 0 - 3 بازی (دوستانه) مقابل پارسوماش را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1399/2/31 2:35:2

سطح 2
سطح 0
سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0