اخبار سایت

جایزه ویژه برای جام قهرمانان

۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۳:۱۷:۴۰

به قهرمان اولین دوره جام قهرمانان یک عدد هارد یک ترا اهدا خواهد شد !

پس با تمام قوا به تقویت تیم خود بپردازید

 

قهمران این دوره  تیم : Glstan 2 شد 

https://my-club.ir/profile/?id=92