اخبار سایت

جوایز نقدی (میلیونی)

۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰۲:۲۹:۵۷

هر ماه حداقل یک جام طلایی با جایزه حداقل یک میلیونی خواهیم داشت