اخبار سایت

تخفیف زمستانه !!

۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۸:۰۶:۴۵

هزینه تمرین بازیکن 90 درصد کاهش یافت !

از فرصت استفاده کنید و تیم وخد را برای برنامه های ویژه نوروز آماده کنید